Tài Liệu Th4 27
By admin 0 Comments

Các loại Phớt máy bơm, phớt cơ khí dưới đây thường được tìm kiếm và có nhu cầu sử dụng cao:

 1. Phớt cơ khí đế cao su  G3-12, G03-12, CHI-12 (Chân cao / Thấp) trục 12mm cho bơm CH, CHI, CHE, CRK, SPK, TP, AP
 2. Phớt cơ khí Eagle Burgmann MG1-30 (MG1/30-G60), MB1-30, 109-30 cho bơm trục 30 (mặt tĩnh loại G60)
 3. Phớt cơ khí Burgmann MG1-50, MG1/50-G60, MB1-50, 109-50 dùng cho bơm nước với mặt tĩnh loại G60 Cup
 4. MG1/35-G60 Burgmann Mechanical Seals for Water Pumps, MG1-35, MB1-35, 109-35 with G60 statorary seat
 5. MG1/14-Z (MG1-14/G6) Burgmann Mechanical Seals with G6 O-ring stationary seat (Materia:SIC/SIC/VIT) MG1/14-G6
 6. MG1-25 (MG1/25-G60) MB1-25 , 109-25 EagleBurgmann Mechanical Seals for Pumps with G60 Cup seat
 7. MG1/25/28/30/35/45/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100-G60 (New Structure) MG1 Burgmann Mechanical Seals with Anti-twist Metal parts
 8. MG1-48 ( MG1/48-G60 , MB1-48, 109-48) Burgmann Mechanical Seals for Water Pumps with G60 stationary seat
 9. MG1-80 /G60, MG1/80-G60 , MB1-80 ,109-80 Burgmann Mechanical Seals for Shaft size 80mm Pumps with G60 Cup seat
 10. MG1-18 (MG1/18-G60) Burgmann Mechanical Seals for Water Pumps with G60 stationary seat, 109-18, MB1-18 Rubber Bellow pump seals
 11. MG9-40 (MG9/40-G60) Burgmann Mechanical Seals for Water Pumps with G60 stationary seat-(Material:Carbon/SIC/VITON)
 12. Eagleburgmann MG1 -45 (MG1/45-G60, MB1-45 , 109-45 ) Burgmann Mechanical Seals for Water Pumps with G60 stationary seat
 13. MG1/38-Z (MG1/38-G6) MG1-38 Burgmann Mechanical Seals with G6 stationary seat (Materia:SIC/SIC/VITON)
 14. MG1-30 (MG1/30-G60) , MB1-30, 109-30 Burgmann Mechanical Seals for Shaft size 30mm Pumps (G60 flat seat)
 15. MG1S20/22-G6, MG1S20-22/G6 Burgmann Mechanical Seals (Material:SiC/SiC/VITON, Rotary Working Length: L3=25mm)
 16. MG1/30-Z (MG1-30/G6) Burgmann Mechanical Seals with G6 stationary seat (Materia:SIC/SIC/VITON)
 17. MG1-19 (MG1/19-G60) Burgmann Mechanical Seals for Water Pumps with G60 stationary seat, 109-19 ,MB1-19 Rubber Bellow pump seals
 18. M7N-120 (M7N/120-G9) Burgmann Mechanical Seals for Shaft size 120mm Pumps with G9 Stationary Seat (TC/TC/Viton)
 19. M37G-90/G9 M37G/90-G9 Burgmann Mechanical Seals (Material:TC/TC/Viton)-for Shaft Size 90mm Pumps With G9 Tungsten carbide Seat
 20. EA560-19/20/22/25/28/30/32/35/38/40/45/50 Burgmann Mechanical Seals (SiC/SiC/Viton) (560A-19/20/22/25/28/30/32/35/38/40/45/50)
 21. 155-15 Mechanical Seal (Material:Carbon/Ceramic/NBR) for EBARA CDX 2CDX(L) pumps | AES T04/Burgmann BT-FN/ROTEN Type 3
 22. 155A-22 155B-22 Mechanical Seals | AES T04/Burgmann BT-FN/ROTEN 3, KL01AA0 (Viton) for SHE/SHF/SHS series Xylem Lowara pumps
 23. BIA-19 BIA/19 Burgmann Mechanical Seals -Rubber Below Water Pump Seal (Material:CA-CE-NBR, CA-SIC-VIT, SIC-SIC-VIT, TC-TC-VIT)
 24. BIA-45 BIA/45 Burgmann Mechanical Seals -Rubber Below Water Pump Seal (Material:CA-CE-NBR, CA-SIC-VIT, SIC-SIC-VIT, TC-TC-VITON)
 25. M3N-12 (M3N/12-G6) Eagle Burgmann Single Springs Mechanical Seals (Shaft Size: 12mm) with G6 Stationary Seat
 26. M74D-90 M74D/70-G9 Burgmann Mechanical Seals (Material: SiC/SiC/Viton) |M74-D Dual Seal (Double Face) Unlalance type for Pumps
 27. 250-35, 2500-35, YJ-35 Mechanical Seals For Dyeing and Finishing Industry pumps (Material:SiC/Carbon/Viton)
 28. EMU-35 EMU-50 EMU-75 Mechanical Seals |Double face kits to suit EMU pumps Gorman Rupp Pumps Seals
 29. 104-55 Unbalanced Mechanical Seals 104U-55 (Material:TC/TC/Viton) SK/2SK water ring vacuum pump suppor

Leave a Comment

Your email address will not be published.