Tài Liệu Th4 27
By admin 0 Comments

Cung cấp Phớt chắn dầu phốt chặn dầu máy nông nghiệp Kutota (Kubota Oil Seal – Kubota Seal), phớt máy cày, phớt máy kéo, phớt máy gặt đập liên hoàn kubota, và các loại phớt chặn dầu, vòng chắn dầu, phớt cơ khí, phớt bơm công nghiệp các loại, triển khai trên toàn quốc.

Bảng thông số các loại phớt Kubota Seal – Kubota Oil Seal 

KUBOTA COMBINE OIL SEAL

Mã sản phẩm.Kích thướcMã sản phẩm.Kích thước
AE0526A14*28*7AQ8191P30*52*9.5*12
AE0997E20*32*8AQ8251P115*145*12.5*24
AE1013J20*35*5/7AQ8270P60*80/90*11
AE1306K25*38*7AQ8275P70*95*12/18
AE1307E25*38*8AQ8305P45*70*12/17
AE1322F25*42*8AQ8313P35*62*13/15.5
AE1666F30*42*8AQ8316P75*90*20
AE1679H30*45*8AQ8320P125*155*14*20
AE1692E30*47*8AQ8341E30*62*11/16
AE1723F60*90*10AQ8615P40*70*13
AE1748I30*62*10AQ8625P32*38*14
AE2074E35*52/64*11/12AQ8648E48*70*12/17
AE2085E35*55*11AQ8666F55*100/107*13.6/20
AE2250E38*62*11AQ8673P65*100*12/19
AE2369E40*58*8AQ8682P60*90*12.5
AE2651E45*62*9AQ8686P55*100*12.3
AE2668A45*68*12AQ8699P40*72*13/16
AE2680E45*70*13AQ8805P170*204*12*17
AE2864A50*72*12AQ8807P30*3.5*16.1
AE3193F60*75*9AQ8850E20*24*8

Leave a Comment

Your email address will not be published.