Tài Liệu Th4 27
By admin 0 Comments

Có nhiều cách phân loại phớt cơ khí, phớt máy bơm: theo kết cấu của phớt cơ khí, theo công dụng phớt cơ khí hay theo hãng SX phớt, hãng máy bơm hoặc theo loại thiết bị sử dụng phớt máy bơm

Bình Minh SealTech cung cấp và phân phối đa dạng các loại phớt máy bơm nước công nghiệp, phớt cơ khí, phốt bơm các loại, có thể phân loại và gọi tên như sau: 

Phớt máy bơm – Phớt cơ khí theo kết cấu

 • Phớt lò xo cân bằng – Balanced Mechanical seals
 • Phớt lo xo không cân bằng – Unbalanced Mechanical seals
 • Phớt cơ khí đơn lò xo -Single Spring Mechanical seals.
 • Phớt đa lo xo – Multi Spring Mechanical seals
 • Phớt lò xo sóng – Wave Spring Mechanical seals.
 • Phớt lò xo côn – Conica Mechanical seals
 • Phớt cơ khí đôi, phớt hai đầu – Double Mechanical Seal
 • Phớt đơn – Single Mechanical seals.
 • Phớt 2 mặt chà – Double face mechanical seal
 • Phớt ủng cao su – Rubber bellow mechanical seal
 • Phớt lò xo đẩy – Fushed Mechanical seals
 • Phớt cơ khí sử dụng gioăng cao su – Oring Mechanical Seals
 • (Elastomer bellow mechanical seal)
 • (Metal bellow mechanical seal)
 • (PTFE Bellow Seals)

Model phớt cơ khí:

 • Phớt cơ khí MG1/MG12/ MG13/MG1S20 của hãng Eagle Burgmann
 • Phớt cơ khí 2100S/ 2100N/ 2100K
 • Phớt cơ khí 1527
 • Phớt cơ khí 104
 • Phớt cơ khí 113
 • Phớt cơ khí 124
 • Phớt cơ khí 155 /BT-FN
 • Phớt cơ khí HA211/250/2500
 • Phớt cơ khí M7N/ M74
 • Phớt cơ khí 58U/59U
 • Phớt cơ khí 58B/59B
 • Phớt cơ khí 560A
 • Phớt cơ khí ED560
 • Phớt cơ khí MG9/ MG910/MG901/MG920/MG913/MG921
 • Phớt cơ khí M3N/M32/M37/ M37G
 • Phớt làm kín cơ khí CR (HQQE)
 • Phớt cơ khí BT-AR
 • Phớt cơ khí BIA
 • Phớt cơ khí 502
 • Phớt cơ khí 7D
 • Phớt làm kín cơ khí R00
 • Phớt cơ khí M2N
 • Phốt cơ khí ROA
 • Phớt cơ khí H7N/ H74
 • Phớt cơ khí HJ92N
 • Phớt cơ khí M74-D
 • Phốt cơ khí 108
 • Phớt cơ khí Roten 2, Roten 3, Roten 5
 • Phớt cơ khí FTK, FTK2
 • Phớt cơ khí Uniten
 • Phớt bơm Type 43
 • Phớt bơm Type 21
 • Phớt bơm TH30-35 (Tsurumi)

Phớt cơ khí – phớt máy bơm theo hãng sử dụng:

 • Phớt máy bơm Pentax
 • Phớt bơm Ebara
 • Phớt máy bơm Teco.
 • Phốt bơm Tsurumi
 • Phốt bơm Imo
 • Phốt bơm nước Wilo
 • Phớt máy bơm Teral
 • Phớt máy bơm nước Matral
 • Phớt bơm KSB
 • Phớt bơm Shinmaywa
 • Phớt máy bơm Grundfos trục đứng, trục ngang
 • Phớt bơm nước Sundyne 
 • Phớt máy bơm ABS/Sulzer

Phớt bơm theo ứng dụng:

 • Phớt bơm chịu nhiệt
 • Phớt bơm chịu hoá chất
 • Phớt bơm chịu dầu
 • Phớt bơm dầu nóng, phớt chắn dầu chịu nhiệt, vòng chắn dầu, phốt chặn dầu
 • Phớt bơm ngành giấy và bột giấy
 • Phớt bơm ngành dệt nhuộm
 • Phớt bơm chìm
 • Phớt máy bơm trục đứng
 • Phớt máy bơm trục nằm ngang
 • Phớt máy khuấy
 • Phớt máy bơm nước công nghiệp
 • Phớt máy nén khí

Phớt bơm theo hãng sản xuất:

Leave a Comment

Your email address will not be published.